Bulgaristan Eğitim İletişim

iletisim bulgaristanda egitim

Bulgaristan Eğitim İletişim geçmek için Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile görüşmeniz gerekir çünkü Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Bulgaristan Üniversiteleri’nin Türkiye Temsilciliği görevini üstlenmiştir.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal ortam göz önünde bulunduğunda Bulgaristan eğitim anlamında alkan ülkeleri arsında ön sıralarda yer almaktadır. Üniversitede verilen eğitim de düşünüldüğünde bir bakıma Avrupa da eğitim alma anlamında olduğu da birçok kişi tarafından bilinmektedir. Türkiye de bulunan eğitim standartlarından üstün olan eğitim seviyesi de ücretlerin oluşmasında etkili olmuştur. Fakat ülkenin ekonomik ve sosyal yapısı da ücret noktasında alt sıralarda yer almasına neden olmaktadır. Ülkenin daha çok tarıma dayalı ekonomiye ve sanayi kollarının yeni şekillenmeye başlamasından dolayı ve ülkenin çok da eski olmayan tarihinden dolayı üniversite ücretleri belirlenip 2 eşit takside bölünebilmektedir.

Bulgaristanda eğitim ülkenin son zamanlarda sanayi alanında yapmış olduğu atılımlar sayesinde biraz daha aşağıya çekilmekte ve üniversite okumak isteyen bireylere de tercih noktasında yardımcı olmaktadır. Ücret kısmında son zamanlarda Türkiye den büyük ölçüde öğrenci geçişlerinin olduğu ve hatta ülkeye yerleşen sayının da artmasıyla ülkede uygulanan politikaların etkili olduğu görülmektedir. Bir öğrencinin sadece üniversite harcı ile durmayacağı da düşünüldüğünde konaklama yemek ve tüm masrafları açısından ekonomik bir yere sahip olan Bulgaristan plovdiv şehri öğrenci yoğunluğunun bulunmasında ve artmasında da ücretlerin etkili olduğu söylenebilir. Yapılan tüm masraflar sonucunda elde edilen diploma da iş bulma noktasında Avrupa ve balkanlarda işe yaraması da önemlidir.

Daha çok Slav ülkesi görünümünde olması ama aynı zamanda Avrupa birliğinde tam üyeliği bulunan Bulgaristan da bulunan üniversiteler ücret açısından Türkiye den bile aşağıdadır. Bu sebeple Türk öğrenciler açsından tercih edilen ve bünyesinde barındırdığı eğitim öğretim elemanlarının kalitesiyle de her geçen gün artan taleplere cevap vermeye devam etmektedir. Tek noktada düşünmeyen Türk bireyler diğer Avrupa ve balkan üniversitelerini de araştırarak elde edilen bilgi ve diploma ile verilen ücretler açısından Bulgaristan bir adım öne koymaktadır. Avrupa birliği mavi diploması ve daha nice avantajlara sahip olmak için Bulgaristan Eğitim İletişim geçerek Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nın ülke genelinde bulunan ofislerinden kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca Bulgaristan da hızlı ve köklü değişimler sonucunda oluşan yönetim ve eğitimin kaliteli oluşmasında etkili olmuştur.