Bulgaristan Eğitim Ücretleri

ucretleri bulgaristanda egitim

Bulgaristanda eğitim ücretleri öğrencilerin aile bütçesiniz zorlamaz. Şehrin içinde bulunduğu coğrafi ve kültürel durum sonucu ülke genelinde ikinci büyük şehir olması ve bunun sonucunda gelinilen nokta ile eğitim arasındaki eşitlik gösterilebilir. Fakat daha çok ülke dışından gelen öğrenciler için yaşam olanakları bakımından son derece üst seviyelerde bulunmasında ülke için gelinen noktalar önemlidir. Üniversitenin bulunduğu yer bakımından son derce kolay bir noktada bulunması da ulaşımın kolay olmasından kaynaklanmaktadır. Üniversite içinde yer alan ulaşımın ücretsiz ve kolay olması tercih edenler açsından da etken rol oynamıştır. Bulgaristanda eğitim ücretleri ile de gelen öğrenci sayıları arasında da doğru orantı bulunur. Bu bakıma daha çok öğrenci seçimini kullanmaktadır.

Bulgaristanda eğitim ücretleri diğer üniversite sayısı ve ücretlerinde olan farkın da aynı seviyede olması da bir bakıma önemlidir.daha çok Asya ve Avrupa dan öğrenci alımlarında önce elini tutan kaydını yaptırmıştır.daha çok öğrenci potansiyelini tıp alanında kullanan öğrenciler İngilizce ya da Bulgarca hazırlık okumak zorundadırlar.tıp hazırlık İngilizce 2500 Euro’dan başlamaktadır. Ücretler okunmak istenen bölüme göre değişen eğitim ücretleri okul bitimine kadar sabit tutulmaktadır.ayrıca 2 eşit taksit hainde ödenebilen harç paraları da eğitim dönemi başlarında ödenmektedir. Kendini tıp alanında eğitim almaya hazır hisseden bireyler dil farkından dolayı değişik ücretler ödemektedir.ayrıca üniversite bünyesinde oluşturulan projeler kapsamında yer alan düşünceler de vardır.

Bulgaristanda eğitim ücretleri üniversite bünyesinde gerçekleşen birçok proje içinde kendi kendine okuma salonları ile 70 den fazla olan sayısı ve farklı eğitim yerleri ile eğitim anlamında hizmet sunmaktadır. Bu yönüyle ülkemizde bulunan üniversiteler fark atan tıp fakültesi daha çok insan ve hayatına verilen önem nedeniyle kadavra dersleri 1.sınıftan itibaren de veren plovdiv üniversitesi bu anlamda alanında verdiği dersler ve yaptığı atılımlar ile dikkat çekmektedir. Avrupa birliği destekli eğitim programlarıyla her coğrafyadan gelen kişiliklere sahip insanlara hizmet sunma yetkisine sahiptir. Ayrıca elinde bulundurduğu üniversite hastanesi ile de verdiği eğitimler açısından teorik uygulama yapma olanağı da bulunmaktadır. Pratik uygulama alanında sınıf ve deney odaları da bulunur.